Výstavba Hasičské stanice – Holešovice

Lokalita: Praha Holešovice

  • Zastavěná plocha celkem: 3 601 m2
  • Obestavěný prostor: 35 271 m3
  • Počet uživatelů, pracovníků: 74 osob

Stávající areál byl vystavěn ve válečném období v roce 1942. Jde o poslední dochovanou dočasnou hasičskou stanici z té doby.

V současné době slouží pro výjezd dvou družstev a speciální vodní skupiny. V návrhu je počítáno s rozšířením na tři družstva. Součástí provozu je dílenský technický servis, který obsluhuje techniku v rámci celé Prahy. Navrhované objekty jsou max. třípodlažní s garážemi přes dvě patra. Parkování je zajištěno na zpevněné ploše nádvoří.  Areál je vybaven samostatným vjezdem a výjezdem.

Objekty jsou řešeny jako monolitické betonové stavby. Vnitřní dělící stěny jsou navrženy jako pórobetonové, případně z vápenopískového zdiva. Exteriér – fasáda – je řešena jako provětrávaná s obkladem (cihelný, plech, fasádní desky). Okna jsou řešena v hliníkovém provedení s izolačním trojsklem. Pro vjezdy do objektů jsou navržena prosklená vrata, ve vybraných výplních s integrovanými dveřmi. Zastřešení objektu je provedeno pomocí ocelových sloupů. Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové vazníky a střešní krytina je tvořena z trapézového plechu. Veškeré ocelové konstrukce jsou opatřeny nátěrem šedé barvy.