Vodárenská věž Opava

Lokalita: Opava

Video

iMateriály napsali o projektu

Záměrem projektu bylo vytvoření výstavní galerie Kurta Gebauera a výstavního prostoru pro Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity. V přízemí se nachází kavárna pro občerstvení hostů.

Vodárenská věž z konce 19. století je třípodlažní, zděný objekt, sloužící pro potřeby nedalekého nádraží. Objekt je zapsán na seznamu kulturních památek. Stávající nosný systém je tvořen masivními obvodovými stěnami z cihelného zdiva. Stropní konstrukce jsou tvořeny ocelovými profily. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Venkovní omítky byly opraveny a opatřeny novým nátěrem. Tvarové řešení úprav bylo převzato z dochované historické dokumentace z roku 1941.

Nová přístavba Vodárenskou věž obepíná ze tří stran. Obvodové stěny jsou provedeny z železobetonu, vnitřní příčky jsou z keramických tvárnic. Barevné řešení fasády je stejné jako na objektu Vodárenské věže.