Výstavba domova se zvláštním režimem Vila Vančurova Opava

Lokalita: Opava

  • Zastavěná plocha: 730 m2
  • Počet funkčních jednotek: 26 pokojů

Nová přístavba Domova se zvláštním režimem Vila Vančurova Opava ke stávajícímu domovu pro seniory bude sloužit k rozšíření ubytovací kapacity. Navrhovaná přístavba s ohledem na okolí je obdélníkového půdorysu.

Objekt přístavby je prostorově rozdělen na 3 části – centrální středová část sloužící jako společenské a komunikační jádro a dále pak na dvě samostatná křídla, ve kterých jsou umístěny pokoje klientů. V centrální středové části v úrovni třetího patra je objekt přístavby propojen spojovacím koridorem se stávajícím objektem. Klienti mohou využívat rozlehlou zahradu v prostoru areálu.

Fasáda je řešena v bílém odstínu, pouze vstupní část je zvýrazněna tmavší okrovou barvou, která navazuje na barevnost stávajícího objetu.