Multifunkční budova III a IV Vědecko – technického parku Ostrava

Lokalita: Ostrava

Multifunkční budova III

  • Plocha celkem: 6 905,53 m2
  • Celkem kancelářské prostory: 2 567,83 m2
  • Obestavěný prostor: 31 992,60 m3

Multifunkční budova IV

  • Plocha celkem: 6 494,73 m2
  • Celkem kancelářské prostory: 2 010,18 m2
  • Obestavěný prostor: 30 448,20 m3

Hranice areálu je osázená vzrostlou zelení. Parkoviště a komunikace jsou v rámci možností lemovány alejemi stromů. V areálu Vědecko-technického parku jsou navrženy komunikace pro pěší tak, aby byly jednotlivé objekty v území vzájemně propojeny, a aby areál co nejlépe navázal na zastávky MHD a okolí.

Multifunkční budovy mají půdorysný tvar písmene „L“. V podzemním podlaží je umístněné parkování, kolárna a technické místnosti. V budově jsou umístěny pronajímatelné prostory – kanceláře, testovací místnosti, serverovna, sklady, zasedací místnosti, kuchyňky a prostory recepce. V části objektu se nachází místnosti s gastronomickým provozem a jídelnou.

Třetí patra jsou ustupující – obvod je tvořen terasou, která je zastřešená. Dispozičně je prostor rozdělen na část kancelářskou a část s konferenčním sálem. Obvodový plášť tohoto podlaží je převážně tvořen prosklenou fasádou s otevíranými dveřmi směrem na plochu terasy.