Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta – Výstavba objektu M a I

Lokalita: Praha

MFF napsali o projektu

Nově navržený pavilon je umístěn na severním okraji areálu, mezi objektem Vývojových dílen a ulici v Holešovičkách. Jedna se o školský objekt obsahující posluchárny, seminární místnosti, počítačové učebny, pracovny pedagogů, knihovny a velkou posluchárnu.

Svou hmotou doplnil stávající kompozici a vytvořil protiváhu výškovému katedrovému objektu, u kterého byla v roce 2011 rekonstruována fasáda.

Objekt M a I je navržen jako železobetonový skelet. Fasáda je navržena z obkladu z titanzinku a je v nepravidelném rastru členěna horizontálně. Na jihozápadním nároží se výrazně uplatňuje prosklená fasáda vstupní haly a galerie. Prosklena fasáda je provedena z bezpečnostního skla. Na východní fasádě, je umístěno výtvarně pojaté únikové schodiště. Jižní fasáda a cela část východní fasády je omítnuta. Viditelné plochy jsou z pohledového betonu a opatřeny bezprašným nátěrem. Opěrné stěny z pohledového betonu u vstupního schodiště a opěrné stěny na parkovišti jsou navrženy jako monolitické úhlové zdi. V interiérech jsou navrženy vnitřní akustické stěny z keramických aku tvarovek. Do garáží v podzemním podlaží se vjíždí z východní strany podzemním tunelem.