Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici

Lokalita: Lednice na Moravě

Všechny budovy jsou navrženy jako jednopodlažní, nepodsklepené budovy se sedlovou střechou. Architektonický výraz domů je v co největší míře přizpůsoben tradičnímu venkovskému charakteru staveb. Stavby zaujímají úzkou podélnou proporci. Geometrie je jednoduchá, pravoúhlá, připomínající tvar „T“. V protilehlých rozích obou rodinných domů jsou vytvořeny kryté terasy. Vstupy jsou řešeny kolmým napojením na areálovou komunikaci. Vstupní prostor rodinných domů je zapuštěn a tvoří kryté závětří. Fasády objektů jsou omítané jemnozrnnou omítkou v bílé barvě. Střecha má krytinu z keramických tašek. Okna a vstupní dveře jsou v kontrastním tmavě šedém provedení.

První rodinný dům je dispozičně členěn na dvě společné domácnosti, každá pro tři klienty. Příčně navazující trakt domu slouží jako vstup do objektu a zároveň jako kancelář personálu a místnost pro domácí práce. Páteří obou domácností je střední chodba, ze které je přístup do pokojů klientů, obývacího pokoje s kuchyní a místností hygienického vybavení. Nároží na východní straně jsou zapuštěná a tvoří tak kryté terasy pro venkovní posezení. Vstup je rovněž mírně zapuštěn a přirozeně tak vytváří ochranu před povětrností.

Druhý rodinný dům je dispozičně členěn podobně jako předchozí objekt. Nachází se zde dvě domácnosti, každá pro tři klienty. Jedna z domácností je řešena jako bezbariérová pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Tato domácnost se liší širší střední chodbou a větším plošným standardem obytných místností a místností hygienického příslušenství. Navazující příčný vstupní trakt obsahuje kancelář pro 2 osoby personálu a místnost pro domácí práce. Vstup do objektu je oboustranný.

Centrum denních aktivit – v objektu budou probíhat aktivity zaměřené na rozvoj a podporu sebeobsluhy a samostatnosti, zvyšování a upevňování pracovních návyků jednotlivých obyvatel rodinných domů. Nacházejí se zde místnosti pracoven, jídelna s kuchyní, obývací pokoj, sklady a místnosti hygienického vybavení. Kapacita objektu je 20 osob.