Administrativní budova TVD

Lokalita: Slavičín

  • Zastavěná plocha zastřešení vjezdu: 145 m²
  • Zastavěná plocha vrátnice: 33,41 m²
  • Kapacita školícího centra: 30 lidí

Navržená nástavba školícího centra řeší potřeby investora pro prostory školení včetně zázemí, s návazností na nový vstup do objektu a vrátnici se zastřešením vjezdu do areálu.

V rámci stavebních úprav je ke stávající trafostanici a kompresorovně přistavena vrátnice a proveden krytý vjezd a vchod do areálu. Navržená vrátnice a zastřešení svým vzhledem, tvarem a umístěním, barevným a materiálovým řešením nenarušuje okolí. Jedná se o ocelový přístřešek pro pohodlný vjezd a výjezd z areálu s návazností na nový vstup budovy a budovu vrátnice. Budova vrátnice je provedena zděnou technologií. Zastřešení vjezdu je součástí zastřešení vrátnice.