Slezské zemské muzeum – skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr

Lokalita: Nový Dvůr

Vybudovaný expoziční skleník ponese jméno Johana Gregora Mendela (1822 – 1884), světoznámého slezského přírodovědce, zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Osobnost J. G. Mendela je úzce spjata se Slezskem a Opavou. Narodil se 20. 7. 1822 ve Vražném, kde se dnes nachází „Rodný dům J. G. Mendela“. V Opavě Mendel 4 roky studoval gymnázium, kde jedním z jeho učitelů byl také zakladatel slezského muzea profesor Faustin Ens. Mendel tak měl možnost v průběhu studia setkávat se s muzejními přírodovědeckými sbírkami, což následně ovlivnilo jeho další studijní zájmy a cíle. Součástí expozice muzea jsou zcela unikátní a autentické sbírkové předměty, se kterými se Mendel v průběhu svého studia setkával.

Architektonické a stavební řešení

Základním konceptem architektonického řešení objektu je přírodně blízký kopulovitý tvar, který s výhodou využívá možnosti elegantního přechodu do složitě modelovaného terénu. Navržená hmota tak i přes svou velkou rozlohu a výškou dokáže souznít s okolím. Zvolená geometrie se blíží ideálnímu poměru plochy k vnitřnímu objemu, který představuje kulová plocha. Tvar elipsoidu je doplněn ze severní strany uměle vytvořeným prstencem, který vnitřní prostor skleníku přetváří do podoby „arény“. Teatrální prostor poskytne novou dynamiku expozici v možnostech umělého modelování svahu prstence do podoby blízkých skal a teras.

Dispozice a interiér

Celá expozice je bezbariérová. Díky vytápění tepelnými čerpadly čerpající energii z pole hlubinných vrtů dojde ke snížení provozních nákladů o 50%. Tropická expozice je členěna do tří výškových plánů. Suterénní – obsahující akvária. Plošnou, která tvoří většinu plochy expozice. Výškovou, která je tvořena skalním prstencem s terasami a vodními plochami a horním galerijním ochozem. Do suterénu je navržen přístup po obvodově rampě a schodišti. Prohlídková trasa je tvořena kruhovým tunelovým ochozem s centrálně umístěnými akvárii. Plošná expozice je tvořena sítí cest, které budou oddělovat jednotlivé expoziční celky biotopů, dělené podle světadílů.