Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě

Lokalita: Ostrava

  • Zastavěná plocha: 929,8 m2
  • Obestavěný prostor: 4 482,5 m3
  • Užitná plocha objektu poradny: 742,4 m2

Objekt je členěn do tří rovnoběžných křídel, která jsou vzájemně propojena chodbovým traktem a vytváří tak půdorysný tvar písmena „E“. Fasáda je opatřena dřevěným laťovým obkladem. Objekt obsahuje 16 kanceláří v rozmezí 12 – 18 m2.

V čele východního křídla je situována multifunkční místnost pro cca 60 lidí. V každém z křídel je umístěna čajová kuchyň pro zaměstnance. V severní části středního křídla se nachází technická místnost a serverovna.