Expozice tragédie na Ploštině

Lokalita: Ploština

Areál Ploština je situován v jedné z vrcholových partií Bílých Karpat nad obcemi Drnovice a Vysoké Pole. Z obou obcí jsou vedeny na Ploštinu účelové komunikace.

Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 23

Celý záměr bude realizován za účelem zlepšení prezentace a uložení sbírkových předmětů vztahujících se k Ploštině samotné. Rekonstrukce stávajícího objektu č.p. 23 má za cíl obnovit objekt do stavu po jeho vybudování, tj. zhruba do roku 1947 a ukázat tak návštěvníkovi, jak se žilo na „Nové Ploštině“.

Součástí objektu bývala kdysi i velká stodola. Tvar objektu přístavby je klasický, pravidelný obdélníkový půdorys a sedlová střecha. Celý objekt bude opláštěný dřevěným obkladem. První patro je tvořeno víceúčelovým sálem pro doprovodný program expozice a pracoviště konzervace a restaurování. Víceúčelový sál je otevřený až do prostoru střechy. V podkroví je umístěna galerie expozice věnovaná „nové“ Ploštině, depozitář, digitalizační pracoviště, denní místnost zaměstnanců, příruční depozitáře expozice a klidová zóna.

Návštěvnické zázemí s depozitárně expoziční funkcí

Objekt je elipsovitého tvaru, zapuštěný do terénu. Z části navržen do prostoru stávajícího amfiteátru, který bude v celé své ploše odstraněn vč. venkovního hlediště. Zbylá část je navržena do plochy současné louky. Pozemek má svažitý charakter, objekt je navržen do terénní vlny, kterou doplňuje a částečně z ní vystupuje svou „zvlněnou“ střechou, která je navržena jako zelená vegetační střecha.

Dispozičně je objekt řešen jako foyer, prostory expozice.

Památník odboje – NKP Ploština

Památník protifašistického odboje v Ploštině byl prohlášen za národní kulturní památku. Ze dne 16. června 1999 a je zapsán v ÚSKP ČR

Památník je nedílnou součástí expozice in situ expozičního areálu Ploština. Současná podoba prostoru Národní kulturní památky – Památníku protifašistického odboje v Ploštině – vychází z návrhu Ing. arch. Ivana Havlíčka. Rekonstrukce proběhla v roce 2008.

Tvarové, materiálové a barevné řešení zůstává zachováno. Stavebními úpravami dojde k zajištění funkce a trvanlivosti konstrukcí do budoucna. Dlážděná plocha základního plata, piedestalu, je z hořického pískovce. Při okrajích dlážděné plochy je v úrovni dlažby situovaných 8 pamětních desek s názvy vojenských operací. Texty jsou vybroušeny do plochy dlažby z hořického pískovce. Jedná se o původní desky a ty budou pouze ručně povrchově očištěny. Půdorys památníku je tvarem pěticípé hvězdy. Dominantním prvkem celého památníku je 5 pylonů z pohledového betonu. Jejich výška je 12,0 m, 12,5 a 13,0 m. Ve vyšší úrovni jsou mezi železobetonovými pylony umístěny tři pamětní desky s informačním textem. Pamětní desky jsou provedeny z leštěné žuly a kovových písmen. Každá deska je umístěna na samostatném kamenném bloku z pískovce tvořící sokl pamětní desky.