Obytný soubor Modřany

Lokalita: Praha Modřany

  • Zastavěná plocha 1 objektu: cca 320 m2

Jedná se o výstavbu areálu s obytnou zástavbou ve formě jedenácti bytových domů a administrativně obchodního objektu. Bytové domy jsou v rámci celkového řešení uspořádány do pomyslného prstence okolo vnitrobloku, který vytváří „zelené náměstí“, společné pro celý obytný soubor.

Obytná zástavba je pěti nebo osmipodlažní, s dominantním patnáctipodlažním objektem. V rámci sadových úprav jsou vymezeny soukromé oplocené zahrady patřící jednotlivým bytům. Aleje stromů vedou kolem pěší zóny, která je přístupná veřejnosti. V areálu vnitrobloku se nacházejí dvě dětská hřiště.

Směrem do dvora jsou objekty členěny balkóny. Fasády jsou ploché bez výrazného členění, pouze jsou odlišeny barevností a strukturou omítek. Na střechách jsou střešní terasy. Jednotlivé byty jsou řešeny velikostně 1+kk až 5+kk s převažujícím poměrem bytů o velikosti 2+kk a 3+kk.