Nemocnice Nové Město na Moravě – Pavilon dětského oddělení

Lokalita: Nové Město na Moravě

Novostavba rozšiřuje původní rozsah zastavění směrem k jihu o jižní křídlo. Jedná se o zdravotnickou stavbu. V objektu se nachází ambulantní a lůžková část dětského oddělení, ambulance ORL a ambulance dětské neurologie. Novostavba pavilonu zaujímá půdorysný tvar „T“. Jižní křídlo je kolmo připojeno v místě návaznosti na krček pavilonu interny a vybíhá s částečným zapuštěním do protějšího svahu parku.

Fasády objektu jsou převážně řešeny jako provětrávané, skládané z velkoformátových keramických šablon. Keramické šablony jsou použity ve třech odstínech cihlově červené. Rámy oken jsou šedé. Lemování ostění oken a ukončení fasádního obkladu je navrženo z plechu šedé barvy. Vstupní markýza na východním průčelí je řešena jako pohledová železobetonová konstrukce. Střecha je navržena plochá, vegetační s extenzivní výsadbou.