Domov pro seniory Horažďovice

Lokalita: Horažďovice

Navrhovaný objekt je na pozemku umístěn jednak dle optimální možnosti oslunění pokojů pro klienty, jednak ve vztahu a orientaci okolních objektů (orientace a směry fasád sousedního objektu nemocnice).

Dalším výrazným faktorem pro hmotový koncept a jeho výškové rozvržení byl koncept napojení objektu od ulice Okružní. Rozdělení hmoty objektu na užší část se společenskými prostory a hlavním vstupem kolmo na vstupní osu a širší část ubytovací ve směru hlavní osy umožnilo odstínit prostor budoucího parku kolem objektu od rušnější vstupní části s parkovištěm. Hlavní podélná osa objektu je umístěna do středu pozemku a umožňuje tak ubytovací část obklopit parkovou úpravou. Základním konceptem architektonického řešení objektu je kontrast mezi dvoupodlažním vstupním křídlem provozního pavilonu a na něj v kolmém směru navazujícím třípodlažním křídlem obytného pavilonu. Obytný pavilon je doplněn přisazenými ocelovými konstrukcemi pavlačí a únikových schodišť. Budova má ve svých objemech působit kompaktně a čistě.

Existence společenských prostor je na fasádě avizována velkými prosklenými plochami, prostory pokojů mají francouzská okna s možností výstupu na krytou pavlač. Ocelovou konstrukci pavlačí oživují dřevěné dělící paravány. Navržené materiály mají v exteriéru i v interiéru působit příjemným a známým dojmem. Proto je snaha používat dekory dřeva, omítky a skla, příp. pohledového betonu či jeho imitace ušlechtilou omítkou.