ČVUT – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Lokalita: Praha Dejvice

  • Zastavěná plocha: 5 821 m²
  • Obestavěný prostor: 139 786 m3
  • Užitná plocha: 33 943,5 m²

V budově se nalézají pracovny, laboratoře, přednáškové a prezentační prostory, inkubátor, počítačové učebny a stravovací menza. Nová předsazená fasáda dostavby je uvnitř celoprosklená, vnější fasáda s použitím izolační membránové folie ETFE (ethylen-tetrafluorethylen) zavěšená na samostatné ocelové konstrukci. Vnitřní skleněná fasáda je rastrového typu, otevíratelné a pevné výplně na bázi skla, využívající moderní technologie vytápění a chlazení.

Kompozičně je budova institutu situována do Rooseveltova náměstí, tedy do prostoru volného prostranství parku, dotváří jeho hranu, vytváří přirozené ukončení tohoto náměstí a tohoto urbánního prostoru vůbec. Vybudováním Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky je završena významná etapa integrace univerzitního areálu v Praze – Dejvicích a vytvořil se prostor pro vzájemnou provázanost společných výzkumných a vývojových aktivit jednotlivých fakult a součástí ČVUT.

iMateriály napsali o projektu

EARCH napsali o projektu

Video