Archeopark Chotěbuz

Lokalita: Chotěbuz

Objekt je prostorově velmi členitý. Nosným prvkem objektu je skelet pravidelného modulu 4×4m  z kruhových sloupů. Členitost podporují i použité materiály na fasádě. Fasáda prvního patra je obložena přírodním kamenem, fasáda druhého patra je tvořena štukovou omítkou s plastickými ornamenty. Fasáda třetího patra je obložena dřevěným šindelem. Čtvrté patro je celoprosklené. Celá fasáda je dělena vodorovnými prvky imitující beton.

V prvním patře se nachází vstupní hala s recepcí, která navazuje na prostory sociálního zázemí pro veřejnost. Pro personál je navržen zaměstnanecký vstup z protilehlé strany. Ve druhém patře se nachází prostor pro expozice spolu s keramickou dílnou pro veřejnost, pracovištěm pedagoga, denní místností a terasou.  Ve třetím patře je navržen výstavní sál s možností rozdělení na dvě samostatné části. Ve čtvrtém patře je výstup na zelenou střechu. Ze střechy je přístup na ocelovou lávku, která vede přímo k akropoli (středověkého opevnění).