Výstavba Hasičské stanice - Holešovice, Praha - Holešovice

 

Navržený objekt je tvořen zpevněnými plochami v prostorách tankovacích stání. Zastřešení objektu je provedeno pomocí ocelových sloupů.

Nosnou konstrukci střechy tvořit ocelové vazníky a střešní krytina je tvořena z trapézového plechu. Veškeré ocelové konstrukce jsou opatřeny nátěrem šedé barvy.

Zastavěná plocha: 108,12 m2
Obestavěný prostor: 576,82 m3
Užitná plocha: 108,12 m2