Výstavba Hasičské stanice - Holešovice, Praha - Holešovice

 

Navržený objekt bude tvořen zpevněnými plochami v prostorách tankovacích stání. Zastřešení objektu bude provedeno pomocí ocelových sloupů.

Nosnou konstrukci střechy budou tvořit ocelové vazníky a střešní krytina bude tvořena z trapézového plechu. Veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrem šedé barvy.

Zastavěná plocha: 108,12 m2
Obestavěný prostor: 576,82 m3
Užitná plocha: 108,12 m2