Služby

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti nebo také technicko – ekonomická studie/zadání. Zpracovává se v přípravné fázi projektu. Řeší marketingové, finanční a ekonomické analýzy projektu, architektonické studie řešení reflektující výsledky analýz projektu. Součástí je ověření možnosti spolufinancování projektu z veřejných zdrojů (státní rozpočet, evropské fondy) nebo podmínky komerčního financování. Nedílnou a přitom velmi důležitou součástí studie je propočet budoucích provozních nákladů projektu. Studie proveditelnosti slouží jako podklad pro jednání o získání bankovního úvěru či o spolufinancování projektu z dotací nebo strukturálních fondů EU a apod.

Architektura

Architektonické studie, design, koordinace stavebních prací, technický dozor, autorský dozor.

Project management

Plánování, řízení projektů, technický management, obchodní management, oceňování staveb, rozpočty, kontrola nákladů.

Výběrová řízení

Příprava, zajištění a organizace výběrových řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.