ČVUT - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Praha - Dejvice

 

V budově se budou nalézat pracovny, laboratoře, přednáškové a prezentační prostory, inkubátor, počítačové učebny a stravovací menza. Nová předsazená fasáda dostavby bude uvnitř celoprosklená, vnější fasáda s použitím izolační membránové folie ETFE (ethylen-tetrafluorethylen) zavěšená na samostatné ocelové konstrukci. Vnitřní skleněná fasáda bude rastrového typu, otevíratelné a pevné výplně na bázi skla, využívající moderní technologie vytápění a chlazení.

Kompozičně je budova institutu situována do Rooseveltova náměstí, tedy do prostoru volného prostranství parku, dotváří jeho hranu, vytváří přirozené ukončení tohoto náměstí a tohoto urbánního prostoru vůbec. Vybudováním Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky bude završena významná etapa integrace univerzitního areálu v Praze - Dejvicích a vytvoří se prostor pro vzájemnou provázanost společných výzkumných a vývojových aktivit jednotlivých fakult a součástí ČVUT.

Zastavěná plocha: 5 821 m2
Obestavěný prostor: 139 786 m3
Užitná plocha: 33 943,5 m2