Centrální depozitář Slezského zemského muzea, Opava